Новини

Обект "Св.Св.Кирил и Методий" 85

Сградата ни ул."Св.Св.Кирил и Методи"85 има разрешение за ползване от м.Март2016г.

За продан в сградата са останали 7подземни места за паркиране.